نماد الکترونیک
نظرسنجی
آیا شما از سطح اطلاع رسانی وب سایت انجمن صنفی کارفرمایان جایگاه استان مازندران راضی می باشید؟سرتیتر خبرها:
اخذ عوارض کسب و پیشه و تلمبه ها توسط شهرداری ها غیر قانونی است

اخیرا شنیده شده است که در برخی از شهرها , عوارض کسبی  از جایگاهداران طلب شده است . که بدینوسیله به اطلاع همکاران عزیز می رساند که شهرداریها فقط مجاز به اخذ عوارض نوسازی و خدمات شهری می باشند . رای دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض کسبی از جایگاهداران , جهت استناد حضور شما تقدیم می گردد .